Spångerud Jennifer

Jennifer Spångerud

Jennifer Spångerud070-6104738
jennifer.spangerud@hotmail.com
www.jennifer.spangerud.se
Skulptörförbundet

Jennifer Spångerud, Animal Energies och Ultrapassive Aggressive Desire
Animal Energies och Ultrapassive Aggressive Desire

Lying Sleeping Dead Desire